Studňa – vlastný zdroj vody
Vodárenským spoločnostiam platíme nielen za dodávku vody, ale aj za odpadovú vodu, pričom množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa fakturuje podľa množstva vody spotrebovanej z vodovodu, popri tom cena vodného a stočného narastá každým rokom. Predovšetkým ľudia využívajúci veľké množstvo vody na zavlažovanie vlastných záhrad sú často znevýhodnení vyšším stočným. Ideálnym riešením je vlastná studňa, voda zo studne sa nebude premietať do vodného ani stočného, čím sa získa významný zdroj vody. Ručne kopaná studňa vydrží celé generácie, nevyžaduje zložitú údržbu a dá sa dodatočne vyčistiť prípadne prehĺbiť pri nedostatku vody.
Služby ktoré poskytujeme:
  • ručný výkop studní o priemere 1m
  • prehlbovanie studní, aj o priemere 80cm
  • čistenie studní
  • výroba a predaj studňových falcových skruží o priemere 100 cm a výške 60 cm
  • obhliadka
  • položenie skruží
  • zapenenie
  • doprava materiálu