Andrej Alfoldy
Kajo Alfoldy
Kontakt :

Za koníčkom 1339/3
902 01 P e z i n o k

mobil :
0911 811 580 plus mail: kopaniestudnipk@gmail.com

Obvodný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-19644

Obchodné meno
Andrej Alföldy
IČO
43998658
Miesto podnikania
90201 Pezinok, Za koníčkom 1339/3
Obvodný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-21217

Obchodné meno
Karol Alföldy
IČO
45610266
Miesto podnikania
90201 Pezinok, Za koníčkom 1339/3