Prehlbovanie studní
V prípade poklesu vody v studni (alebo z iného dôvodu nedostatku vody v studni) je ideálnym riešením prehĺbenie studne, prehlbujeme studne aj s priemerom 80 cm.