Ručný výkop studní
Naša firma sa špecializuje na ručný výkop studní. Kopeme studne s priemerom 1m, väčší priemer znamená väčší objem vody. Na 1m hĺbky sa nachádza v studni až 785 litrov vody. Ak porovnáme vŕtané studne, kde sa používajú PVC rúry s priemerom 10-30 cm, čo sa rovná mnohonásobne menšiemu objemu vody. Kopané studne realizujeme vo všetkých horninách - od tekutého piesku až po čistú skalu. Vŕtané studne sú zvyčajne výhodné len v štrkovitých horninách kvôli vyššiemu prítoku vody. Často kopeme pri nefunkčných vrtoch v íľovitom teréne a tekutých pieskoch.